Vidět a být viděn

Srovnání správně a špatně seřízených světlometů

Pečujte nejenom o svůj zrak, ale také o světlomety svých vozů!

Seřízení světlometů

Aplikace Vidět a být viděn

Vyzkoušejte si reálnou modelaci viditelnosti chodců a cyklistů na pozemních komunikacích za různých povětrnostních podmínek - http://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/